Kasutustingimused

Tere tulemast digitar.ee, innovatiivse tehisintellekti (AI) põhiste lahenduste platvormile. Meie teenused, sealhulgas erinevad AI-assistendid ja tööriistad, on loodud selleks, et pakkuda kasutajatele tõhusaid ja personaalseid lahendusi erinevates valdkondades nagu turundus, haridus, elustiil ja hobid.

Avalehele

1. Teenuse kirjeldus

Käesolevaga tutvustatakse digitar.ee veebilehe pakutavaid tehisintellekti (AI) põhiseid teenuseid. Digitar.ee on pühendunud pakkuma erinevaid AI-assistente ja digitaalseid tööriistu, mis on loodud selleks, et optimeerida ja täiustada kasutajate kogemust erinevates valdkondades nagu turundus, haridus, elustiil ja meelelahutus. Meie teenused on kujundatud vastavalt kõrgeimatele kvaliteedi- ja turvalisusstandarditele, pakkudes kasutajatele paindlikke ja isikupärastatud lahendusi. Kasutades digitar.ee teenuseid, nõustute järgima kõiki käesolevas dokumendis sätestatud tingimusi ja juhiseid. Meie eesmärk on tagada teile tõhus ja turvaline kasutuskogemus, mis austab teie privaatsust ja intellektuaalset omandit.

2. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajana on teil õigus pääseda ligi digitar.ee pakutavatele AI-põhistele teenustele, mis on kättesaadavad pärast kuutasulise tellimuse vormistamist. Teil on õigus kasutada teenuseid isiklikuks ja äriotstarbeliseks kasutamiseks vastavalt kehtestatud kasutustingimustele. Kohustute tasuma kuutasu määratud tähtajaks ning järgima kõiki teenuse kasutamisega seotud reegleid. Vastutate oma konto turvalisuse eest ja nõustute mitte jagama oma kontoga seotud andmeid kolmandate osapooltega. Samuti kohustute mitte kasutama teenust viisil, mis rikub autoriõigusi, privaatsusseadusi või muid seadusi. Teenuse väärkasutuse korral on digitar.ee-l õigus peatada või lõpetada teie juurdepääs teenustele.

3. Intellektuaalse omandi õigused 

Digitar.ee veebilehe sisu, kaasa arvatud tekstid, graafika, kood ja muud materjalid, on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega ja kõik õigused on reserveeritud. Kasutajatel on lubatud vaadata ning isiklikuks kasutuseks koopiaid teha. Lisaks sellele, kõik materjalid, mida kasutajad loovad kasutades meie AI-põhiseid tööriistu, on nende endi intellektuaalse omandi õigusega kaitstud ja neid võib kasutada nii isiklikel kui ka ärilistel eesmärkidel. Siiski, mis tahes kommertslik kasutamine, mis hõlmab originaalse veebilehe sisu, nõuab digitar.ee kirjalikku nõusolekut. Samuti on keelatud igasugune kolmandate osapoolte intellektuaalset omandit rikkuva sisu loomine või levitamine.

4. Privaatsuspoliitika ja andmekaitse

Digitar.ee kogub ja töötleb isikuandmeid, nagu e-posti aadressi, nime ja kasutajanime, ainult teenuse osutamise eesmärgil. Kasutajad on kohustatud hoidma oma konto turvalisena ja mitte jagama oma paroole kolmandate isikutega. Makseteabe töötlemiseks kasutab digitar.ee Stripe’i teenuseid, kus säilitatakse ka klientide maksete ajalugu. Kogutud isikuandmed on kaitstud ja neid kasutatakse üksnes teenuse pakkumise ja parandamise eesmärgil, austades kasutajate privaatsust ja järgides andmekaitse seadusandlust.

5. Vastutuse piirangud

Digitar.ee ei vastuta mis tahes kaudsete, juhuslike, eriliste, järgnevate või karistuslike kahjude eest, mis tulenevad või on seotud teie kasutajalehe kasutamisega. See hõlmab, kuid ei ole piiratud andmete, kasumi või maine kaotusega, isegi kui oleme teadlikud sellise kahju võimalikkusest. Samuti ei vastuta digitar.ee kolmandate osapoolte tegevuste eest, mis on seotud või tulenevad meie teenuse kasutamisest.

6. Muudatused ja värskendused

Digitar.ee jätab endale õiguse igal ajal ja oma äranägemise järgi muuta või uuendada käesolevaid kasutajatingimusi, sealhulgas teenuste hindu. Muudatustest, sealhulgas hinnamuudatustest, teavitatakse kasutajaid veebilehe kaudu või e-posti teel. Jätkuv kasutamine pärast muudatuste jõustumist tähendab teie nõusolekut nendega. Soovitame kasutajatel regulaarselt tutvuda kasutajatingimustega, et olla kursis kõigi võimalike muudatustega.

7. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Kõik digitar.ee kasutamisest tulenevad vaidlused, nõuded või erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Kõik vaidlused püütakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kui lahendust ei saavutata, suunatakse vaidlus lahendamiseks pädevasse kohtusse Eesti Vabariigis. Kasutajad nõustuvad, et kõik vaidlused, mis tulenevad või on seotud digitar.ee teenuse kasutamisega, lahendatakse üksnes Eesti kohtutes, järgides kohaldatavaid õigusakte.