Euroopa ligipääsetavuse akt jõustub 2025. aastal

Euroopa Ligipääsetavuse Akt (ELA) on Euroopa Liidu oluline direktiiv, mis võeti vastu aprillis 2019. Selle eesmärk on parandada ligipääsetavust liikmesriikides puuetega inimestele ja eakatele, kehtestades miinimumnõuded erinevatele toodetele ja teenustele.

Euroopa ligipääsetavuse akt (2025)

2025. aasta tähistab olulist verstaposti digitaalse ligipääsetavuse valdkonnas. Euroopa Ligipääsetavuse Akti (EAA) rakendumisega 28. juunil 2025 peavad enamik digitaalseid tooteid ja teenuseid vastama WCAG 2.1 taseme AA juurdepääsetavuse standarditele. See seadusandlik algatus mitte ainult ei kohusta ettevõtteid muutma oma veebilehed ja süsteemid vaegnägijatele ja kuulmispuudega inimestele kättesaadavaks, vaid rõhutab ka üldist suundumust suurema kaasavuse poole digitaalruumis. Selline areng toetab globaalset liikumist, mis näeb ette, et digitaalsed keskkonnad muutuvad universaalselt ligipääsetavaks, peegeldades sarnaseid õigusnõudeid riikides nagu Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Argentina ja Austraalia. (Forbes)*

Tehisintellekt (AI) ja masinõpe mängivad keskset rolli selles üleminekus, pakkudes uuenduslikke lahendusi, mis muudavad veebisisu arusaadavamaks ja kergemini navigeeritavaks inimestele erinevate puuetega. Näiteks keelemudelid ja loomuliku keele töötlemine (NLP) muudavad kasutajaliidesed intuitiivsemaks ja hõlpsamini kasutatavaks, aidates sellega kaasa nii kognitiivsete kui ka motoorsete puuetega kasutajate veebikogemuse parandamisele. Lisaks on AI jõudnud keeletõlgete, kõnesünteesi ja arvutinägemise valdkonda, pakkudes visuaalsete ja kuulmispuuetega inimestele uusi võimalusi digitaalse sisuga suhtlemiseks. (Deptagency)*

AI-põhised lahendused, nagu keele tõlkimine ja subtiitrite loomine, automaatne pildituvastus ja näotuvastustehnoloogia, on vaid mõned näited, kuidas tehisintellekt aitab muuta veebi ligipääsetavamaks. Tehnoloogiad nagu Microsoft Translator ja Google’i Vision API on loodud selleks, et parandada reaalajas subtiitrite loomist ja pildituvastust, muutes interneti sisu arusaadavamaks ja kättesaadavamaks kuulmis- ja nägemispuudega kasutajatele. (ProductHunt)*

Seega, kui me läheme 2025. aasta tähtaja poole, on selge, et AI integreerimine digitaalse ligipääsetavuse algatustesse mitte ainult ei vasta seaduslikele nõuetele, vaid näitab ka laiemat pühendumust kaasavusele ja võrdsusele digitaalajastul. AI ja masinõppe lahenduste arendamine ja rakendamine toetab ligipääsetavama ja mitmekesisema digitaalse ökosüsteemi loomist, mis on kasulik nii kasutajatele kui ka ettevõtetele.